Værsgo – Arbejdsmanualen til den aktive bestyrelse med medlemsrabat

Bestyrelseslandskabet er i bevægelse, hvilket har gjort bestyrelsesarbejde langt mere komplekst end tidligere. COVID-19 pandemien taler for sig selv. Nu kigger vi ind i en tid med flere store geopolitiske og samfundsmæssige udfordringer, der stiller større krav til bestyrelserne i dag.

Krisestyring er blevet en central disciplin i bestyrelseslokalet og i virksomheders daglige drift, og behovet for en stærk og robust risikostyring i bestyrelsen er vigtigere end nogensinde før.

Samtidig stiller ESG, bæredygtighed og den grønne omstilling stadigt større krav og er i dag med til at forme mange virksomheders forretningspraksis, ligesom det er blevet en væsentlig opgave i bestyrelsen. Der påhviler fremtidens bestyrelsesmedlemmer et stort ansvar, og der forventes meget af deres kompetencer, viden og engagement i bestyrelseslokalet.

Derfor har vi brugt foråret på at udvikle og opdatere version 2 af ”De 7 trin” med udgangspunkt i de aktuelle bestyrelsestendenser og problemstillinger, bestyrelserne står overfor nu, så manualen kan bruges af nutidens og fremtidens bestyrelsesmedlemmer samt ejerledere, der ønsker at udvikle deres forretning.

“De 7 trin” er en praktisk arbejdsmanual opdelt i syv logiske områder, der med tjeklister og spørgeskemaer giver alle omkring bestyrelsesbordet et relevant og praktisk redskab til det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde.

I version 2 finder du bl.a. et 40 siders ESG-appendiks med artikler fra forskellige ESG-specialister, -praktikere og -eksperter.

Den nye version bliver ligeledes brugt som pensum på vores akkrediterede bestyrelsesuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Medlemstilbud:

Som medlem af Business Club Aarhus får du en netværksrabat på 10% ved køb af bogen.

LINK: https://karina.nemtilmeld.dk/91/

God læselyst!

De bedste hilsner

Aros Board

– “Dit unikke bestyrelsesnetværk”
Kystvejen 17, 4. sal – 8000 Aarhus C
www.arosboard.com