Kursus i designtænkning d. 6. og 7. december

KURSUS I DESIGNTÆNKNING OG DESIGNMETODE TIL LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER FOR LEDERE OG KONSULENTER 

Lær metoden til den vanskelige samskabelse af nye løsninger, så du kan lede processer, der faciliterer nye løsninger, gruppen og dit eget potentiale – på samme tid! Sammen med den dygtige designpsykolog Frederikke Tholander afholder Mette Møller den 6. og 7. december i Aarhus dette kursus i designmetoder, designtænkning og ledelsespsykologi til dig som strategisk leder eller konsulent, så du både får værktøjer til at facilitere skabelse af nye løsninger i grupper og den ledelses-psykologiske opmærksomhed på gruppeprocesser og din egen rolle. Kom og vær med!

Først til mølle og tilmelding her: https://lnkd.in/eARP_xTG

Mette Møller er erfaren erhvervspsykolog og har skabt mange anderledes lederkurser, som folk kan huske. Hun har speciale i ledelse af kreativitet og innovation og er forfatter til bøgerne ”Den kreative kraft i innovationsledelse” og ”Intuition i ledelse”. Desuden er hun ekstern lektor på Aalborg Universitet og har en diplomlederuddannelse i strategisk design fra Designskolen Kolding, hvor hun også er gæsteunderviser.  Og naturligvis medlem af Business Club Aarhus

Frederikke Tholander er også cand. psych.og arbejder som selvstændig konsulent indenfor innovation og design. Hun har i 15 år beskæftiget sig med designpsykologi, brugerinddragelse og facilitering indenfor produkt- digital,- service- og oplevelsesdesign for danske og internationale kunder. Hun er gæsteunderviser på Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus, Designskolen Kolding  og den svenske designskole Hyper Island.