Transformér din forretning

Den kraftigste forretningsbooster i dansk erhvervsliv er digitalisering. Den vigtigste succesfaktor er ledelse af forandringsprocesser. Der kan opnåes enorme fordele ved at flytte sin forretning over på digitale platforme, hvor ideer udvikles med store vækstrater. Forretningsgange kan automatiseres, lægges over til selvbetjening og give gevinster .. hvis medarbejdere og ledelse er med ombord. Omkring 50% af visse digitale omstillinger mislykkes, og oftest er årsagen forudsigelig modstand internt. 

Klean A/S har i samarbejde med erhvervspsykolog Thomas Tengstedt et tilbud til ledere, som er i overvejelser om, eller igang med, omstillingsprocesser. Der er lagt vægt på udvælgelse og specificering af de forretningsmæssigt mest lovende omstillinger, og på hvordan formidling og dialog om omstillingerne skal gribes an.

For medlemmer af Business Club Aarhus gælder samme rabat som for deltagere på Kleans Masterclasses. Læs mere her: 

Specialtilbud til medlemmer af Business Club Aarhus